אנגלית
להצלחה אקדמית

הצטיידות בסטודנטים להצלחה בלימודים

הכנה לבחינות

50 דקות בשבוע - מורים בתואר שני
מורים בתואר שני
לומדים באינטרנט באמצעות זום

Curriculum Example

Speaking & listening: Selecting & prioritizing, understanding implied meaning, cause & effect etc.

Reading: Referencing, clarifying, paraphrasing and quoting; presentation elements etc.

Writing: Formal vs informal, repetition & rephrasing, expressing a view, concluding etc.

Grammar & vocabulary: past & present perfect, relative clauses types, reporting etc.