העברה בנקאית

שלמו ל
שמן ששון דרך המלך

בנק לאומי
סניף 902
חשבון 49110093

מרכז הלמידה "דרך המלך" הוא פרויקט של עמותת שמן ששון.