העברה בנקאית

שלמו ל
דרך המלך

בנק לאומי
סניף 638
חשבון 2053274